Ydelser

Opgaver

Firmaet har gennem årende udført mange større og mindre byggerier i Danmark og Tyskland, herigennem har vi et stort kendskab til de arkitektoniske, tekniske, juridiske samt økonomiske forhold i de pågældende lande.

rådgivning

Oesten´s mangeårig virke med rådgivning gør, at vi med afsæt i en omfattende erfaring kan leve op til de professionelle krav og forventninger, der stilles i alle byggeriets faser for at skabe de rigtige løsninger.

Vi lægger stor vægt på at skabe arkitektoniske og teknisk gennemtænke bygninger med udgangspunkt i bygherrens behov og muligheder.

projektforløb

Et målrettet projektforløb er vigtigt at tilrettelægge og dertil også den rigtige proces som gerne skal afspejle det aktuelle byggeris ambitionsniveau og/eller kompleksitet - dvs. at vælge den rigtige arbejdsmetode.

Oesten har stor erfaring i at arbejde med forskellige organisationsformer som f.eks. bygherrerådgivning, underhåndsbud, indbudt licitation samt offentlig Licitation.

process

Vores force består i at arbejdsprocesserne udføres i tæt samarbejde mellem vores arkitekter og ingeniører som sidder i samme hus, herigennem kan de rigtige løsninger hurtigt og sikkert blive udarbejdet.