Oesten

Ingeniører  &  Arkitekter  Aps

 

Skibbroen 22 DK - 6200 Aabenraa

 

Tlf. 74624711        Fax. 74624714

 

E-mail: oia@oia.dk       www.oia.dk

Rådgivning /arbejdsområder

Firmaet har gennem årende udført mange større og mindre byggerier i Danmark og Tyskland, herigennem har vi et stort kendskab til de arkitektoniske, tekniske, juridiske samt økonomiske forhold i de pågældende lande.

Oesten´s mangeårig virke med rådgivning gør, at vi med afsæt i en omfattende erfaring kan leve op til de Professionelle krav og forventninger, der stilles i alle byggeriets faser for at skabe de rigtige løsninger. Vi lægger stor vægt på at skabe arkitektoniske og teknisk gennemtænke bygninger med udgangspunkt i Bygherrens behov og muligheder.

Vores force består i at arbejdsprocesserne udføres i tæt samarbejde mellem vores arkitekter og ingeniører som sider i samme hus, herigennem kan de rigtige løsninger hurtigt og sikkert blive udarbejdet.

For at sikre et målrettet projektforløb er det vigtigt at tilrettelægge og finde den rigtige proces som gerne skal afspejle det aktuelle byggeris ambitionsniveau og/eller kompleksitet - dvs. at vælge den rigtige arbejdsmetode er afgørende. Oesten har stor erfaring i at arbejde med forskellige organisationsformer som f.eks. bygherrerådgivning, underhåndsbud, indbudt licitation samt offentlig Licitation.

 

Arbejdsområder:

Arkitekt:

Alle former for byggeri, indretninger, anlæg samt konsulentvirksomhed

Ingeniør:

Bærende konstruktioner, Statik, Energikonsulent, Anlægsteknik, byggemodning, Vejanlæg og Spildevand