Enstedværket i Aabenraa
Energi
Enstedværket Aabenraa
Kraftvarmeværket i Vejen
Energi
Kraftvarmeværket i Vejen